BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulimowska Barbara
Title
Dialog społeczny na szczeblu europejskim
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 28-36
Keyword
Dialog społeczny, Relacje kierownik-podwładny
Social dialogue, Manager-subordinate relationships
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Abstract
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza udział polskich przedstawicieli organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców w dialogu prowadzonym na szczeblu europejskim. W niniejszym artykule przedstawiono formy dialogu społeczny na szczeblu europejskim. Wydaje się konieczne zapoznanie się z nim i rozważenie czy polskie formy dialogu społecznego odpowiadają modelowi europejskiemu i wreszcie, jaki wpływ europejski dialog społeczny może mieć na dialog krajowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu