BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobańska Katarzyna
Title
Finał-umowa inwestycyjna : Proces decyzyjny "private equity" (5)
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 12, s. 64-66
Keyword
Private equity, Fundusze inwestycyjne, Proces decyzyjny, Spółki, Umowa inwestycyjna, Dezinwestycje
Private equity, Investment funds, Decision proces, Companies, Investment agreement, Disinvestment
Abstract
Umowa inwestycyjna jest sztuką kompromisu pomiędzy oczekiwaniami założycieli/właścicieli spółki i osób reprezentujących fundusz. Ma ona na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów oraz wzajemnych praw i obowiązków stron. Zawarcie w umowie postanowień dotyczących zasad raportowania funduszowi tworzy przejrzysty mechanizm służący rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów i nieporozumień oraz zabezpieczeniu stron przed różnymi rodzajami ryzyk.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu