BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudolf Stanisław
Title
Udział pracowników w adaptacji przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 95-109, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Relacje kierownik-podwładny, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Kultura organizacji, Udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Manager-subordinate relationships, Personnel participation in management, Corporate culture, Workers' participation in companies' profits, Change management, Enterprise management
Abstract
Przedstawiono formy angażowania załóg pracowniczych w problemy przedsiębiorstwa spotykane w Polsce. Są to: długookresowe programy zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, nazywane również programami zarządzania zmianami, oraz udział przedstawicieli załogi w radach nadzorczych spółek.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carr D. K., Hard K. J., Trabant W, J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Greenwood D. J., Lazes P., Whyte W. (1991), Participatory Action Research: Through Practice to Science in Social Research, Sage Publications.
 3. Elden M. (1993), Emerging Varieties of Action Research, "Human Relations", no. 2.
 4. Lazes P., Johansen R., Rudolf S. (1992), The Transformation of Polish Enterprises-A Difficult Process, "Economic and Industrial Democracy", vol. 13 (4).
 5. Machaczka J., Misiołek K. (1999), Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Rudolf S. (1991), Program poprawy efektywności w łódzkim Stomilu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 7. Rudolf S. (1994), Program poprawy efektywności i zachowania miejsc pracy w ocenie pracowników, w: Przekształcenia społeczne w gospodarce, red. J. Kulpińska, Łódź.
 8. Rudolf S. (1996), Przedstawicielstwo pracownicze w radach nadzorczych spółek (raport z badań), Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Rudolf S. (1999), Przedstawicielstwo pracownicze w radach nadzorczych spółek, w. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Rudolf S. (2002), Proces rozwiązywania problemów w świetle doświadczeń przedsiębiorstw w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 11. Rudolf S. (2003), Procesy realizacji zmian w przedsiębiorstwie, w: Praca, gospodarka, społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Seweryński M. (1993), Udział pracowników w organach przedsiębiorstwa w wybranych krajach, "Acta Universitatis Lodziensis", nr 58.
 14. Sikorski C. (1998), Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu