BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir
Title
Pięciolatka derywatów
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 51, s. 20-22
Keyword
Instrumenty pochodne, Rynek instrumentów pochodnych, Kontrakty futures, Obligacje skarbowe, Giełda papierów wartościowych
Derivatives, Derivatives market, Futures contracts, Treasury bond, Stock market
Abstract
Rynek giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce rozwijał się w latach 2003-2004 bardzo szybko. W przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej istniała już szeroka grupa wystandaryzowanych kontraktów giełdowych. Zdaniem autora artykułu należy rozwijać w Polsce giełdowy rynek instrumentów pochodnych, gdyż jest on potrzebny indywidualnym inwestorom, a także podmiotom gospodarczym. Autor przedstawia czynniki, od których będzie uzależniony rozwój polskiego rynku instrumentów pochodnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu