BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra
Title
Sytuacja na rynku pracy a przedsębiorczość w Polsce
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 21-33, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Aktywność zawodowa ludności, Rynek pracy
Entrepreneurship, Activity rate of population, Labour market
Abstract
Przedsiębiorczość jest elementem kapitału ludzkiego społeczeństwa, który poprzez zdolność do podejmowania ryzyka działalności gospodarczej i wprowadzania innowacji, przyczynia się do rozwoju ekonomicznego. Jednocześnie na przedsiębiorczość wpływa możliwość dokonania wyboru między pracą najemną z bezpiecznym wynagrodzeniem a podjęciem przedsięwzięcia z możliwością osiągnięcia zysku obarczonego ryzykiem niepowodzenia. Celem prezentowanych badań jest określenie w jakim stopniu sytuacja na rynku pracy wpływała na stopę przedsiębiorczości w Polsce w latach 1993 - 2003.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. (GUS) Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa, roczniki za lata 1993-2003.
 2. Banerjee A. V., Newman A. F. (1993), Occupational Choice and the Process of Development, "Journal of Political Economy".
 3. Bates T. (1985), Entrepreneur Human Capital Endowments and Minority Business Viability, "The Journal of Human Resources".
 4. Bates T. (1990), Entrepreneur Human Capital Inputs and Small Business Longevity, "The Review of Economics and Statistics".
 5. Baumol W. J. (1968), Entrepreneurship in Economic Theory, "The American Economic Review".
 6. (GUS) Biuletyn Statystyczny, Warszawa, roczniki za lata 1993-2003.
 7. Blanchflower D. G. (2000), Self- Employment in OECD Countries, "NBER Working Paper", no. 7486.
 8. Blau D.M. (1987), A Time - Series Analysis of Self - Employment in the United States, Journal of Political Economy".
 9. Cressy R. (1996), Are Business Startups Debt - Rationed?, "The Economic Journal".
 10. Evans D. S., Jovanovic B. (1989), An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints, Journal of Political Economy".
 11. Evans D. S., Leighton L. S. (1989), Some Empirical Aspects of Entrepreneurship, "The American Economic Review".
 12. Gentry W. M., Hubbard R G. (2000), Tax Policy and Entrepreneurial Entry, "The American Economic Review".
 13. Gromb D., Scharfstein D. (2002), Entrepreneurship in Equilibrium, "NBER Working Paper", no. 9001.
 14. Hamilton B. H. (2000), Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self- Employment, Journal of Political Economy".HartogJ., Ferrer-i Carbonell A., JonkerN. (2000), On a Simple Survey Measure of Individual Risk Aversion, "CESifo Working Paper", no. 363.Holmes T. J,, Schmitz J. A. (1990), A Theory of Entrepreneurship and Its Application to the Study of Business Transfers, "Journal of Political Economy".
 15. Holtz - Eakin D., Rosen H. A., Weathers R. (2000), Horatio Alger Meets the Mobility Tables, "NBER Working Paper", no. 7619.
 16. Ilmakunnas P., Kanniainen V. (2000), Entrepreneurship, Economic Risks, and Risk Insurance in the Welfare State: Reults with OECD data 1979 - 93, "CESifo Working Paper", no. 356.
 17. Kanniainen V., Leppämäki M. (2000), Entrepreneurchip in a Unionised Economy, "CESifo Working Paper", no. 379.
 18. Keuschnigg Ch., Nielsen S. B. (2000), Tax Policy, Venture Capital, and Entrepreneurship, "NBER Working Paper", no. 7976.
 19. Keuschnigg Ch., Nielsen S. B. (2001), Public Policy For Venture Capital, "CESifo Working Paper", no. 486.
 20. Kihlstrom R. E,, Laffont J. -J. (1979), A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, Journal of Political Economy".
 21. Koskela E., Stenbacka R. (2000), Compensation and Bardaining with Entrepreneurship as the Ouside Option, "CESifo Working Paper", no. 314.
 22. Kuratko D. F., Hodgetts R. M. (1989), Entrepreneursbip. A Contemporary Approach, Wyd. 3, The Dryden Press.
 23. Lindh T., Ohlsson H. (1996), Self- Employment and Windfall Gains: Evidence from the Swedish Lottery, "The Economic Journal".
 24. Otani K. (1996), A Human Capital Approach to Entrepreneurial Capacity, "Economica".
 25. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu