BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpowicz Ewa
Title
Partnerstwo czy konflikt? Oblicze stosunków społecznych w małych i średnich firmach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 35-45, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stosunek pracy, Stosunki międzyludzkie
Human Resources Management (HRM), Small business, Legal employment relation, Interpersonal relationship
Abstract
Z danych wynika, że zaniedbania w sferze kształtowania stosunków społecznych, czy szerzej - społecznych warunków pracy, są szczególnie wyraźne w małych i średnich firmach, czyli w przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników. Zaprezentowano cechy zarządzania kapitałem pracy w tych firmach oraz wskazano symptony zaniedbań w dziedzinie społecznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie, wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 2. Czapiński J., Wojciszke B. (1997), Pogoń za lisem w: J. Czapiński, J. Gardawski, Gilejko L., Towalski R., Widera W., Wojciszke B., Między nadzieją i lękiem - społeczne efekty prywatyzacji, wyd. SGH.
 3. Czerniawski J., Kowalczewski W. (2002), Zarządzanie kadrami w małych i średnich firmach, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, wyd. WSE, Warszawa.
 4. Gableta M. (2000), Raport o zarządzaniu, V edycja: Zarządzanie wiedzą: informacja, kapitał ludzki, kreatywność, Warszawa.
 5. Gardawski J. (2001), Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warszawa.
 6. Gardawski J., Gilejko L., Towalski R. (1999), Oceny i oczekiwania różnych grup społecznych wobec polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 7. Gąciarz B. (2000), Klimat społeczny w polskich zakładach pracy: tendencje i rezultaty transformacji ustrojowej, "Organizacja i Kierowanie", Nr 3 (101).
 8. Gąciarz B., Pańków W. (1999), Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych, WSPiZ, Warszawa.
 9. Gilejko L, red. (2000), Od konfliktu do kooperacji, kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy, wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Gilejko L., Towalski R. (2002), Partnerzy społeczni, wyd. Poltext, Warszawa.
 11. Grudzewski W. M., Hejduk I.K. (2001), Konkurencyjność przedsiębiorstw Europy Środkowej na rynku europejskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 12. Jasińska J. (2002), Stosunki i warunki pracy, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J. (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, "Opracowania PCZ", zeszyt 9, wyd. IPiSS, Warszawa.
 14. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, wyd. uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu