BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Krzysztof
Title
Wynagrodzenia po wejściu Polski do UE - aspekty prawne
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 47-50
Keyword
Kształtowanie wynagrodzeń, Regulacje prawne, Płace
Shaping remuneration, Legal regulations, Wages
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono porównanie wysokosci preciętnych roczych wynagrodzeń brutto w 2002 roku w krajach eurolandu i im odpowiadające w krajach, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, czyli Czechy, Plska, Węgry, Słowacja (wyniki badań OECD). Omówiono, które elementy problematyki wynagrodzeń zostały uregulowane w dokumentach Unii Europejskiej, a które są regulowane na poziomie krajowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Walczak K. (2003), "Europejskie prawo pracy jego wpływ na ustawodawstwo polskie", Wyd. PIP Warszawa, s. 10-14, tenże "Podstawowe akty, normy i standardy prawa pracy w krajach Unii Europejskiej", "Personel 19/2002", s. 56-58.
  2. Walczak K. (2002), "Europa wynagradza", "Personel", 21.
  3. Walczak K. (2003), "Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w krajach Unii Europejskiej z innych powodów niż płeć pracownika", "Personel", 3.
  4. Wandzel M. (2003), "Równe traktowanie mężczyzn i kobiet", Universitas, Kraków, s, 62 i nast.
  5. Swiątkowski A.M. (2003), "Restrukturyzacja zakładu pracy", Universitas Kraków, s. 268 i następne.
  6. Walczak K (1995), "Wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej", "Prawo Przedsiębiorcy", 7.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu