BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach personalnych
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 3, s. 24-27
Keyword
Marketing personalny, Zarządzanie personelem, Zarządzanie wiedzą, Rozwój zawodowy pracownika, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny
Personnel marketing, Personnel management, Knowledge management, Professional development of employees, Computerization of the company, Intellectual capital
Note
Zawiera rysunki: [1] Mapa zależności między poziomem rozwoju pracowników a poziomem rozwoju integracji komputerowej, [2] Główne impulsy do inwestowania w B2E, [3] Spodziewane korzyści z zainwestowania w B2E, [4] Bariery w podejmowaniu działań B2E w zakresie sfery personalnej. Zawiera tabele: [1] Podstawowe cele, które zamierzały osiągnąć badane przedsiębiorstwa dzięki inwestowaniu w B2E, [2] Aktualne i planowane nakłady polskich firm na działania z zakresu zarządzania wiedzą
Abstract
Artykuł na temat nowoczesnych technologii stosowanych w działaniach personalnych. Omówiono zakres wykorzystywania intranetu i e-maili w firmach europejskich. Przedstawiono przyczyny inwestowania w rozwój B2E oraz bariery utrudniające wdrażanie rozwiązań B2E.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
  2. H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, Zarządzanie Europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
  3. B2e/eHR survey results, www.watsonwyatt.com/research/resrender.asp?id.
  4. A. Hendler, Recepta na wiedzę, "Businessman Magazine" 2002, nr 8, s. 85.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu