BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Title
Skutki procesu restrukturyzacji w świetle ocen pracowniczych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 68-81, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Opinia pracowników, Zarządzanie w procesie zmian, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Human Resources Management (HRM), Employees' opinion, Management under change process, Restructuring of enterprises
Abstract
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw wywołuje liczne skutki dla środowisk pracowniczych. Dla określenia reakcji pracowniczych wobec działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie przeprowadzono w 2001 r. badania ankietowe w trzech firmach z regionu łódzkiego, reprezentujące trzy sektory gospodarki: przemysł lekki, energetykę i budownictwo. Celem badań było m. in.: uzyskanie opinii pracowników na ten temat, jak restrukturyzacja zmieniła atmosferę pracy, kontakty personelu z kadrą kierowniczą, poziom wymagań i dyscypliny, jak również poszczególne elementy zarządzania i warunki ich pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berliński L. Gralak H., Sitkiewicz F. (2003), Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, tom I, AJG, Bydgoszcz.
  2. Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.
  3. Makowski K., red. (2002), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
  4. Nalepka A. (1998), Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków
  5. Puchała E. (2001), Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach publicznychi sprywatyzowanych, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacjigospodarki polskiej, (red.) E. Mączyńska, wyd. DiG, Warszawa.
  6. Zakrzewska-Bielawska A. (2002), Cechy i skutki restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej na przykładzie dużych przedsiębiorstw, praca doktorska pod kierunkiem naukowym S. Lachiewicza, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu