BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej
Title
Motywowanie w przedsiębiorstwie budowlanym - Hydrobudowa
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 82-95, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Motywowanie pracowników, Przedsiębiorstwo budowlane, Systemy motywacyjne
Motivating employees, Construction company, Motivating systems
Company
Hydrobudowa
Abstract
Przedstawiono system motywacji, jaki w okresie transformacjiopracowała i wdrożyła firma Hydrobudowa. Zwrócono uwagę na te elementy systemu, które mogą się okazać przydatne w pozostałych przedsiębiorstwach budowlanych. Badaniami objęto lata 1996-2003.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ansoff H. L, McDonnel E. (1990), Implanting Strategic Management. Hemel Hemstead, Pretince Hall International, New York.
  2. Balcerowicz L, (1997), Socjalizm - kapitalizm - transformacje. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
  3. Chesbrough H. W., Teece D. J. (1996), When is virtual virtous ? Organizing for innovation, "Harvard Business Review", January/February.
  4. Drucker P. F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  5. Frydman R., Murphy K., Rapaczyński A. (1998), Capitalism with a Camrader's Face, CEU Press. Budapest.
  6. Morawski W. (1999), Aktorzy społecznej modernizacji ekonomicznej na przykładzie zmiany systemowej w Polsce w latach 1980-1998. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, praca zbiorowa pod redakcją M. Haffera, S. Sudoła. Toruń.
  7. Murlis H. Fitt D. (1997), Job evaluation in changing world, "Personnel Management", Mai.
  8. Stachowicz J. (1997), Badanie zmian postaw i zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw, Raport końcowy, CBPiZ PAN oddział Bytom.
  9. Spencer S. (1991), Developing job eveluation, "Personnel Management", January.
  10. Tubbs M. E., Ekeberg S. E. (1991), The role of intentions in work motivation: Implications from goal setting theory and research, "Academy of Management Review", January.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu