BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucharowski Przemysław
Title
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw za pomocą rozwiązań e-biznesowych : E-biznes
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 11, s. 20-22
Keyword
Konkurencja rynkowa, Przewaga konkurencyjna, Biznes elektroniczny, Innowacyjność przedsiębiorstw, Technologia informacyjna, Cele przedsiębiorstwa
Market competition, Competitive advantage, e-business, Enterprise innovation, Information Technology (IT), Corporate objectives
Abstract
Z roku na rok firmy inwestują coraz więcej w rozwiązania e-biznesowe oraz technologie informatyczne. Systemy te zwiększają wydajność transakcji biznesowych, promują nowe produkty i rozwiązania. Jednakże chociaż większość firm opracowała własne plany wykorzystania rozwiązań e-biznesowych, duża z nich część nie jest w stanie określić korzyści, jakie stały się udziałem danego przedsiębiorstwa. Trudności te wynikają głównie z faktu niedostatecznego powiązania rozwiązań klasy e-biznes z opartymi na solidnych założeniach celami biznesowymi firmy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Busines Resource Management: A Proactive Approach to Managing Operations. Aberdeen Group, Boston 1999
  2. D. Hewson, Sharing Can Mean More for All. "Sunday Times" ,E-Business Supplement, 26.11.2000, s. 4
  3. V. Houlder, Design and Production Benefit from Wired Collaboration. W: Information Technology: Make it on the Internet: Online Manufacturing, "Financial Times", 16.07.1997, s. 34
  4. N. Shin, Strategies for Generating E-business Returns on Investment. Idea Group Publishing, Hershey 2004.
  5. A. Segev, J. Porra, M. Roland, Internet-based EDI Strategy. "Decision Support Systems" 1997, nr 21, s. 157-170.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu