BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Piotr
Title
Zalety sekurytyzacji
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 1, s. 20-22
Keyword
Banki, Bankowość, Kredyt bankowy, Prawo bankowe, Sekurytyzacja aktywów
Banks, Banking, Bank credit, Banking law, Asset securitisation
Abstract
Ubiegłoroczna nowelizacja prawa bankowego oraz uchwalenie ustawy o funduszach inwestycyjnych stworzyły nowe możliwości dla sekurytyzacji. Sekurytyzacja może posłużyć do dywersyfikacji i uporządkowania portfela aktywów banku. Sekurytyzacja jest, zdaniem autora artykułu, ważnym elementem zmniejszającym ryzyko kredytowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu