BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Jarosław
Title
Kulturowe uwarunkowania logistyki międzynarodowej
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 11, s. 2-6
Keyword
Kultura biznesu, Komunikowanie w biznesie, Negocjacje w biznesie, Partner handlowy, Logistyka międzynarodowa, Stosunki handlowe
Culture of business, Business communication, Negotiations in business, Business partners, International logistics, Trade relations
Abstract
Sprostanie wymaganiom, jakie towarzyszą kształtowaniu i realizacji procesów logistycznych w skali międzynarodowej, daleko wykracza poza konieczność opanowania języków obcych czy analizowania występujących na danym obszarze uwarunkowań organizacyjno-prawnych lub infrastrukturalnych. Istotnym elementem jest poznanie różnic kulturowych, które wpływają na zwyczaje, wartości i zachowania w biznesie międzynarodowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 299
  3. G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE< Warszawa 2000
  4. P. Koopman, J. Maczyński, D. Hartog, S. Witkowski, Perceptions oh Societal Culture and Preferred Lesdership Styles In North/West and South/East European Coutries. "Polish Journal of Appiled Psychology" 2001, vol. 1, s. 7-23.
  5. Por. S. Lillywhite, Sustainble Foregin Direct Investment - Supply Chain Management and Labour Rights in China. OECD Global Forum On International Investment, Shanghai, 5-6 Decenber 2002, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu