BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radosławska Joanna
Title
Bariery efektywnego dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania w organizacji
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 6, s. 39-45, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Umiejętności pracownicze, Bariery zarządzania wiedzą
Knowledge management, Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Employee skills, Knowledge management barriers
Abstract
Zarządzanie wiedzą stanie się w niedalekiej przyszłości głównym motorem reorganizacji i inwestowania w nowe technologie. Transfer wiedzy jest najważniejszym obszarem zarządzania wiedzą. W artykule podjęto próbę wskazania istotnych barier i czynników utrudniających dzieleniem się tym zasobem i rozpowszechnianie go w organizacji. Skłanianie pracowników do dzielenia się wiedzą, kontaktami i doświadczeniami, a nie wyłącznie biernego jej gromadzenia, jest uznawane za pierwszy krok w kierunku efektywnego, prorozwojowego zarządzania w nowoczesnej firmie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brdulak J. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie zarządzania zmianą, SGH, Warszawa.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Davenport T. H., Prusak L. (1998), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 4. Fazlagić A. (2001), Zarządzanie wiedzą w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 3.
 5. Goodman P. S., Darr E. D. (1996), Exchanging Best Practices through Computer-aided Systems, "Academy of Management Executive", nr 10.
 6. Grudzewski W. M., Hejduk I. (2003), Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 7. Kossowska M. (2001), Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Akade, Kraków.
 8. Kowalik A. (2004), Zintegrowany model zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 9. Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia,diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Nonaka I, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Sajkiewicz A., red. (2002), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 13. Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 14. Urlich D. (1998), Tworzenie organizacji wokól umiejętności (w:) Hesselbein F., Goldmith M., Beckhard R. (red.) Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu