BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszewski Arkadiusz
Title
Potrzeby i szanse wdrożenia rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych
The Needs and Possibilities of the Introduction of the Activity Based Costing in Polish Enterprises -Research Results
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 3, s. 97-114, bibliogr. 12 poz.
Organization and Management
Keyword
Rachunek kosztów działań, Rachunkowość zarządcza
Activity Based Costing (ABC), Management accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w Polsce północnej, dotyczących stanu zastosowań oraz potrzeb i możliwości wdrożenia rachunku kosztów działań. Przedstawiono stan wykorzystania tego modelu w 101 dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających przynajmniej 250 pracowników) i stopień jego znajomości wśród kadry kierowniczej badanych jednostek. Przedmiotem analizy były też opinie kadry kierowniczej o potrzebach oraz szansach wdrożenia rachunku kosztów działań. Wyniki przeanalizowano w grupach podmiotów w zależności od formy ich własności.

There arc research results concerning needs and possibilities of the introduction of the Activity Based Costing (ABC) presented in the paper. The survey was carried out in 101 big companies of the North Poland region, which employ more than 250 workers. The level of ABC using and learning was presented. Needs and chances of the ABC introducing in each organization are proved on the base of the examines opinions. The results were analysed in the group depending on the type of the company owners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 2. Gierusz J., Radek, Szwarz R., Funkcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w okresie transformacji gospodarki - wyniki badań ankietowych, II Konferencja: "Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach", Gdańsk 2000.
 3. Januszewski A., Gierusz J., Metoda oceny potrzeb i możliwości stosowania rachunku kosztów działań - wyniki badań empirycznych, "Rachunkowość" 2004 (przyjęte do druku).
 4. Kapłan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 5. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, PWN, Warszawa 2003.
 6. Raport z badania polskich przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami - szansę i bariery. Arthur Andersen, Warszawa 1999.
 7. Sobańska L, Jak zmieniała się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), "Controlling i rachunkowość zarządcza" 2002, nr l.
 8. Szadziewska A., Wybrane zagadnienia z zakresu wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski i Niemiec, "Zeszyty teoretyczne rachunkowości", tom 12 (68), SKwP, Warszawa 2003.
 9. Szychta A., Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, "Zeszyty teoretyczne rachunkowości", tom 10 (66), SKwP, Warszawa 2003.
 10. Szychta A., Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty teoretyczne rachunkowości", tom 5 (61), SKwP, Warszawa 2001.
 11. Zieliński T., Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa, "Logistyka" 2001, nr 2.
 12. Zygmunt J., Model weryfikacji zasadności wykorzystania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, "Controlling i rachunkowość zarządcza" 2003, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu