BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa Krzysztof
Title
Rola korporacji ponadnarodowych we współczesnej gospodarce światowej
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 20-23
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Rynek globalny, Gospodarka światowa
International corporation, Global market, World economy
Abstract
Omówiono znaczenie korporacji ponadnarodowych w globalizującej się gospodarce światowej. Zwrócono uwagę na zmianę postrzegania roli korporacji ponadnarodowych przez państwa goszczące. Załączono listę 50 największych korporacji na świecie według ich przychodów w 2001 roku, opracowaną na podstawie Listy 500 największych korporacji na świecie magazynu "Fortune" z 22 lipca 2002 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. FLEJTERSKI, P.T. WAHL, Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003, s. 78.
  2. N. KUMAR, Multinational Enterprises, Overseas R&D Activity and the Global Technological Order, Research and Information System for Non-Aligned and Other Developing Countries, India Habitat Centre, New Delhi 1999, s. 8.
  3. B. LIBERSKA, Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 39-40.
  4. Lista pięciuset największych polskich przedsiębiorstw, "Polityka", 3 maja 2003 r.
  5. Z. PIERŚCIONEK, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 453.
  6. A. SZABLEWSKI, Strategie wzrostu wartości firmy - studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000, s. 81.
  7. World Investment Report 1999, United Nations, New York, s. 198-200.
  8. World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York, ss. 15, 18-20, 91, 99-104.
  9. A. ZORSKA, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu