BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech
Title
Strategie wyłaniające się a zrównoważona karta wyników
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 29-31
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Strategia zarządzania, Organizacje uczące się, Strategiczna Karta Wyników
Strategic management, Management strategy, Learning organisations, Balanced Scorecard (BSC)
Abstract
Zrównoważona karta wyników jest waznym narzedziem opracowanym ze względu na potrzebę przełożenia ogólnej wizji strategicznej na działania operacyjne. Opracowanie mierników operacyjnych w czterech perspektywach: klienta, procesów wewnetrznych, finansowych oraz rozwoju, służyc powinno zaznajomieniu pracowników z opracowana strategia oraz umozliwieniu mierzenia postępu jej wdrożenia. W artykule postawiono tezę, że zrównoważona karta wyników nie pozostaje w prostej relacji z procesem uczenia się. Podjęto próbę określenia rodzaju tej relacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R.S. KAPLAN. D.P. NORTON, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001, s. 11.
  2. R. KRUPSKI, Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 11, s. 8-11.
  3. H. REISINGER, K.S. CRAVENS, N. TELL, Prioritizing Balanced Scorecard Measures, "Management International Review" 2003, nr 4, s. 437.
  4. J. ROKITA, Organizacja ucząca się, Wydawnictwo AE, Katowice 2003, s. 51.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu