BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopyra Jerzy, Krawiec Grzegorz
Title
Umowa ubezpieczenia morskiego - zagadnienia wprowadzające
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 11, s. 24-26
Keyword
Prawo administracyjne, Ubezpieczenia morskie, Polisy ubezpieczeniowe, Transport morski, Żegluga morska, Odszkodowania, Wypadki komunikacyjne
Administrative law, Marine insurance, Insurance policy, Sea transport, Sea navigation, Compensation, Road accidents
Abstract
Ubezpieczenia morskie (marine insurances) stanowią szczególną odmianę ubezpieczeń, cechującą się autonomiczną regulacją prawną, specyfiką niektórych rozwiązań, a także ścisłym związkiem z innymi zagadnieniami prawa morskiego. Celem ubezpieczeń morskich jest pokrywanie szkód powstających w wyniku różnorodnych niebezpieczeństw związanych z żeglugą morską i niektórymi innymi formami działalności morskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dz. U. nr 124, poz.1151 z późn. zm.
  2. W. Górski, Ubezpieczenia transportowe. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999, s. 189.
  3. J. Kopyra, G Krawiec, Umowa ubezpieczeniowa w transporcie - zagadnienia ogólne. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 8, s.22.
  4. D. Marciniak-Naider, j. Naider, Podręcznik Spedytora. Polska Izba Spedycji i logistyki, Gdynia 2002, s.370-371
  5. J. Młynarczyk, Prawo morskie. InfoTrade, Gdańsk 2000, s. 266-267
  6. E. Montalbetti, Zakres ryzyk objętych umową ubezpieczenia morskiego. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1965, nr 9, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu