BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuman Alicja
Title
Etiologia różnic i zmian w motywach pracy zawodowej matek
The Origin of Differences and Changes in the Motivation of Working Mothers
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2, s. 203-229
Keyword
Aktywność zawodowa kobiet, Motywacja do pracy, Praca kobiet, Rodzina
Female economic activity, Work motivation, Female labour, Family
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę identyfikacji materialnych i niematerialnych motywów pracy zawodowej matek w kolejnych fazach cyklu życia rodziny. Cykl ten ujęto według koncepcji opracowanej przez S. Wierzchosławskiego, która jest zaadaptowanym i poszerzonym klasycznym modelem cyklu życia rodziny opracowanym przez grupę badawczą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nad statystycznymi wskaźnikami zdrowia rodziny.

The aim of this paper is to discover the reasons behind mothers' decision to practice a profession and to determine a possible relationship between their material/non-material motivation to work and the family/occupational status of mothers in different stages of family life. The analysis of working mothers' reasons to be employed has been based on the source data gathered in a state-wide opinion poll carried out by Poznań University of Economics Family Research Center. The research was carried out in 1999 on a sample of 2484 working mothers, living in cities. As the research shows, the material motivation to work was the principal and sole reason for only 4.8 procent of working mothers living in cities. 22.4 procent of the respondents pointed to non-material motives. The dominant group in the sample consisted of married women who claimed both material and non-material reasons (72.8 procent . Taking into account additionally the stages of family life, the married women in the 1" stage of family stabilisation (see 3.1) are the most remarkable group in terms of the structure of the declared reasons for working. Material reasons were stated the least often, and non-material reasons - the most often by them. In general, with greater number of children in the family, mothers are less likely to declare non-material grounds as the most important and the value of non-material grounds in an overall ratio is smaller. The motives are also conditional on the type of family. Three-generation families are noteworthy here as the respondents from these families mentioned the non-material grounds most often. The age of the mother, the child and the year of contracting the marriage has a far smaller impact on the structure of reasons for working. As for socio-occupational factors, the level of education is the most discriminatory: the higher the mother's education, the more frequently she declares the non-material motives as the most important. Finally, motivation is also related to the
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Demograficzne aspekt badania rodziny według faz cykli życia, w: Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, red. A. Kurzynowski, Warszawa 1991.
 2. A. Kurzynowski, Aktywność zawodowa kobiet w Polsce Ludowej, Warszawa 1979.
 3. A, Kurzynowski, Motywy pracy zawodowej kobiet, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1973, nr 6.
 4. Mały słownik etyczny, pod red. S. Jedynaka, Bydgoszcz 1999, s. 168.
 5. J. Piotrowski, A. Kurzynowski, Praca zawodowa a rodzina, Warszawa 1963.
 6. J. Piotrowski, A. Kurzynowski, Praca zawodowa i dom warszawskich robotnic, w: Społeczne problemy pracy i produkcji Polsko-radzieckie badania porównawcze, Warszawa 1970.
 7. Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1962, s. 716-717.
 8. A. Preiss-Zajdowa, Zawód a praca kobiety, Warszawa 1967.
 9. Słownik psychologiczny, pod red. A. Szewczuka, Warszawa 1976, s. 151.
 10. Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000, s. 535.
 11. L. Sobczak, Rynek pracy w Polsce Ludowej, Warszawa 1971.
 12. H. Strzemińska, Praca zawodowa kobiet a ich budżet czasu, Warszawa 1970.
 13. J. Waluk, Praca i płaca kobiet w Polsce, Warszawa 1965.
 14. S. Wierzchosławski, Longotudinale badanie demograficzne w Zintegrowanym Systemie Badań Gospodarstw Domowych, w: Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Warszawa 1987.
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu