BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Mirosław
Title
Formy płatności w internecie jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 38-40
Keyword
Handel elektroniczny, Handel detaliczny, Transakcje wirtualne
e-commerce, Retail trade, Virtual transaction
Abstract
Wskazano istniejące formy płatności w transakcjach internetowych. Pokazano branżę księgarską, aktywnie wykorzystującą model sprzedaży internetowej, pod kątem stosowanych form płatności. Prezentowane rozważania i badania dotyczą rynku polskiego i odnoszą się do obszaru detalicznego handlu internetowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Coraz częściej kupujemy przez Internet, "Internet" 2004,. kwiecień, nr 4, s. 10.
 2. Z. DOMASZEWICZ, Internet - zakupy za pół miliarda, "Gazeta Wyborcza", 28.07.2004, wersja elektroniczna: http://www.gazeta.pl/gospodarka/l,34912,2200726.html
 3. Ł. GOŁĘBIEWSKI, Najwięksi zbierają żniwa, "Rzeczpospolita", 03.11.2003, http://www.merlin.com.pl/HTML/ laurka/2003-11-03 rz.html.
 4. S. HAWK, The Development of Russian e-commerce. The Case of Ozon, "Management Decision" 2002, vol. 40, nr 7, s. 704-705.
 5. J. KAROLAK, Karty na stół - czyli płatności w Internecie, "Modern Marketing" 2001, nr 1.
 6. Książki i wydawnictwa najczęściej oferowane przez sklepy internetowe, portal rynku książki "Wirtualny wydawca", 03.03.20, http://wirtualnywydawca.pl/linki-20.03.03. l.htm
 7. Polski e-handel B2C: mniej, ale lepiej, "Internet" 2003, maj, nr 5, s. 14.
 8. Rekordowy rok, "Rzeczpospolita" 2004, nr 24, 29.01.04.
 9. B. TRAVICA, Diffusion of Electronic Commerce in Developing Countries: The Case of Costa Rica, "Journal of Global Information Technology Management" 2002, vol. 5, nr 1, s. 10.
 10. A.WOLSKI, 300 mln polskiego e-commerce, 30.03.2004, http://www.biznes-net.pl//a/7049.
 11. Z. ZWIERZCHOWSKI, Dwa razy więcej e-handlu, "Rzeczpospolita" 2004, nr 10, 13.01.04.
 12. http://katalog.onet.pl/2779,0,l,kategoria.html
 13. http://ilona.wlanet.pl/ksiegarnie/ksiegarnia.htm
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu