BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Steinerowska-Streb Izabella
Title
Istota e-franchisingu oraz możliwości jego rozwoju w Polsce
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 41-43, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Franchising, Biznes elektroniczny, Przedsiębiorstwo franchisingowe
Franchising, e-business, Franchise enterprise
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki e-franchisingu, w szczególności franchisingu internetowego, jak również określenie możliwości rozwoju tej formy prowadzenia działalności w warunkach polskiej gospodarki. Przedstawiono miejsce e-franchisingu w systemach franchisingowych i e-biznesie, możliwości wykorzystania sieci informatycznych w systemach e-franchisingowych, wady i zalety prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa indywidualnego, tradycyjnego systemu franchisingowego oraz franchisingu internetowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. PAMECHA A., Building a Digital Franchise Organization, "Franchising World", 2002; July/Aug: 10-11.
 2. http://www.cdp.com.pl/6701.dhtml
 3. http://www.cgsportal.com
 4. http://www.easyinternetcafe.com
 5. http://www.franchisedirect.com/directory/new_horizons.htm3[6] http://www.informatyzacja.gov.pl/_d/strategia/strategia-_informatyzacji_rzeczypospolitej_polskiej-epolska.pdf.pdf
 6. http://www.informatyzacja.gov.pl/pages/fundusze.html
 7. http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=mm-s&msgnr=1512
 8. http://www.netspace.info
 9. http://www.parp.gov.pl/dotacjepharel2.html
 10. http://www.parp.gov.pl/wydaw/analizait.pdf
 11. http://www.winter.pl/internet/wl071.html
 12. http://www.wsicorporate.com
 13. SANDERS L., Franchisee-franchiser Relationship in the Future, "Franchising World" 2002; wrzesień, s, 23-24. [ 15] McLEAN H., Meet the T-generation: Using Technology to Develop Your Franchise System, "Franchising World" 2002; lipiec-sierpień, s. 16-17.
 14. SCOTT N.R., Web Enabled Franchises Rush to Adopt Internet's Efficient Management Potential, "Franchising World" 2001; lipiec-sierpień, s. 14-16.
 15. TERRY A.., Franchising, the Internet and the Emerging Issue of Encroachment, październik 2000,4th LAWASIA Business Law Conference, Singapore.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu