BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dörre-Nowak Dominika
Title
Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 11, s. 8-15
Keyword
Mobbing, Molestowanie seksualne, Kodeks pracy, Prawo pracy, Prawa pracownika, Kodeks cywilny, Ochrona dóbr osobistych, Naruszenie przepisów prawa
Mobbing, Sexual harassment, Labour Code, Labour law, Employee rights, Civil Code, Protection of personal goods, Violation of the law
Abstract
Ustawą nowelizacyjną z 14 listopada 2003 r. do kodeksu pracy wprowadzono pojęcie molestowania, molestowania seksualnego i mobbingu. Autorka analizuje kwestie roszczeń, jakie w sytuacji wystąpienia tych patologicznych zjawisk pozostają do dyspozycji pracownika. Rozważono również relacje jakie zachodzą w tej kwestii pomiędzy przepisami prawa pracy a przepisami prawa cywilnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu