BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna
Title
Zastosowanie metody critical chain scheduling (CCS) w przedsięwzięciach budowlanych
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 11, s. 22-26, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Realizacja inwestycji, Inwestycje budowlane, Projekty inwestycyjne
Project management, Realisation of investments, Construction investments, Investment project
Abstract
Przedstawiono krótkie omówienie metody, zwanej CC/BM (critical chain scheduling and buffer management) lub CCPM (critical chain construction project). Podkreślono, że nie jest ona powszechnie znana i stosowana w praktyce w Polsce. Przedstawiono przykład wykorzystania tej metody do harmonogramowania przedsięwzięcia budowlanego. Przytoczono krytyczną analizę tej metody w odniesieniu do warunków realizacji przedsięwzięć budowlanych. Zaprezentowano koncepcję udoskonalenia metody harmonogramowania łańcucha zadań krytycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. GOLDRATT E. M., Critical Chain. Great Barrerinton, MA: The North River Press, 1997.
  2. HERROELEN W., LEUS R.Ł., On the Merits and Pit Falls of Critical Chain Scheduling, "Journal of Operations Management" 19 (2001), s. 559-577.
  3. JAWORSKI K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. [4] PAWLAK M., Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo PL, Lublin 2001.
  4. RAZ T., BARNES R., DVIR D., A Critical Look at Critical Chain Project Management, "Project Management Journal", grudzień 2003.
  5. RAND G.K., Critical Chain: the Theory of Constraints Applied to Project Management, "International Journal of Project Management" 18 (2000), s. 173-177.
  6. STEYN H., Project Management Applications of the Theory of Constraints Beyond Critical Chain Scheduling, "International Journal of Project Management" 20 (2002), s. 75-80.
  7. YANG J.-B., Applying the Theory of Constraints to Construction Scheduling. System-based Vision for Strategic and Creative Design, Bontempi, Swets & Zeitlinger, Lisse 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu