BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapeta Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 719, s. 79-95, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Outsourcing
Human Resources Management (HRM), Outsourcing
Note
summ.
Abstract
"Outsourcing w zarządzaniu oznacza wydzielenie realizacji różnych zadań poza obręb własnej firmy". W pierwszej części artykułu określono cele działań outsourcingowych. Następnie przedstawiono funkcje personalne organizacji i ich realizację przez podmioty zewnętrzne. W dalszej części pracy skupiono się nad zaletami i wadami zastosowania outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W zakończeniu omówiono etapy wdrożenia programu outsourcingu.

The goal of this article is to present key issues connected with outsourcing and the use of this concept in human resource management. Outside transmission of a firm realizing specific functions depends among other things upon the extent of its development, which strategies its adopts, and which priorities it has as well as what its main function is. Regardless of why companies choose to send work out of house, outsourcing can become the foundation of long-term, modern strategies in the management of corporations. The author presents the concepts, essence, basic types and goals of outsourcing and indicates those which apply to human resource management. He also defines the concept of Personnel Function, which corporations can use when making decisions about outsourcing. The benefits and drawbacks of this process are presented. The article concludes by defining the stages of the outsourcing process for human resource departments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Banachowicz E. [1998], Czy firma wszystko musi zrobić sama? Outsourcing strategii zarządzania instytucją, „Manager", nr 9.
  2. Cook M.F. [2003], Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Gay Ch.L., Essinger J., [2002], Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Milinkiewicz M. [2003], Ile outsourcingu w HRM?, „Personel", nr 4.
  5. Nalepka A. [1998], Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zakres, kierunki, metody, AE w Krakowie, Kraków.
  6. Nalepka A. [1998], Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
  7. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  8. Trocki M. [2001], Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu