BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz
Title
Krótka rozprawka o ryzyku i energii elektrycznej...
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 11, s. 27-29
Keyword
Rynek energetyczny, Konkurencja na rynku energetycznym, Zarządzanie ryzykiem
Energy market, Competition in the energy market, Risk management
Abstract
Zwrócono uwagę na dramatyczną zmianę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw handlujących energią elektryczną. W momencie wprowadzenia konkurencji energia stała się towarem. Coraz większy udział w handlu mają elektroniczne platformy handlowe. Znacząco przyspieszyło to sam handel energią. Przyniosło jednak poważne zagrożenia znacznych wahań cen. Omówiono znaczenie zarządzania ryzykiem dla uczestników rynku energii elektrycznej oraz związek między ryzykiem a tworzeniem wartości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu