BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieloch Grzegorz
Title
Wizerunek jako przesłanka kreowania produktu. Próba konstrukcji nowego modelu produktu
Image as a Premise of Product's Creating. An Attempt of Forming a New Model of Product
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing (2), 2006, nr 1110, s. 70-83
Issue title
Problemy teorii i praktyki marketingu
Keyword
Marketing produktu, Marka produktu, Konsumencka wartość produktu, Kosmetyki
Product marketing, Product brand, Consumer value products, Cosmetics
Note
summ.
Abstract
Marketing to handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłując te potrzeby uświadomić i pobudzić a nawet kreować i zaspokajać je. Przedstawiono model produktu, charakterystykę jego elementów i przykłady zastosowania, wykazano zbieżność między koncepcją atrybutów weryfikacyjnych produktu a prezentowanym modelem oraz fakty z praktyki gospodarczej obrazujące proporcje między technologicznymi i marketingowymi komponentami produktu wyrażone w ujęciu pieniężnym.

Theoretical model of product as an element of marketing mix has several limitations and disadvantages. This article is an attempt to express a new structure of marketing product. This new model is based on technological and marketing elements. It is compatible with many theoretical solutions concerning product itself, its value and development. The author gives some examples of practical use of theoretical solutions proposed by himself. The new model is adopted to the service sector requirements as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Doyle p., Marketing wartości, Felberg SJA 2003.
  2. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner I S-ka, Warszawa 1994.
  3. Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, AE, Poznań 1999.
  4. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  5. Porter M.E., Strategie konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
  6. Rogoziński K., Nowy marketing usług, AE, Poznań 1988.
  7. Sobczak K., Raport specjalny - kosmetyki kolorowe, "Profit" nr 5, 2003.
  8. Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.
  9. Steinmann H., Schreyoegg H., Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.
  10. www.gazeta.pl 5.01.2004 Zawrotna kariera Daru Grabiny.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0720
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu