BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradziuk-Jezierska Katarzyna
Title
Ocena realizacji programu SAPARD w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Evaluation of Implementation of SAPARD Programme in Member States of the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 118-123, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Agriculture, Rural development, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono najważniejsze wnioski z przebiegu realizacji programu SAPARD w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania tego instrumentu polityki strukturalnej miało pozytywny wpływ na procesy dostosowawcze w sektorze rolno-spożywczym oraz poziom absorpcji funduszy strukturalnych po akcesji nowych państw do Wspólnoty. (oryg. streszcz.)

The aim of the article is to show the main results of SAPARD Programme implementation in EU member states. The main conclusion is that the Programme has been an inevitable experience for countries which took a part in it, which resulted in a high level of absorption of structural funds after the accession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Council Regulation (EC) No 1268/1999. Official Journal of the European Communities, 26.6.1999. Has SAPARD been well managed?, Court of Auditors, Special Report no 2/2004 concering pre-accession aid. Together with the Commission's replies.
 2. Grosse T. G. Ocena realizacji programu SAPARD w Polsce. Analizy i Opinie, nr 30. Instytut Spraw Publicznych.
 3. Official Journal oif the European Union. 30.11.2004 http://www.eca.eu.int/audit_reports/special_reports/docs/ 2004/rs02_04en.pdf
 4. Powszechny Spis Rolny 2002. 2003: Budynki i infrastruktura techniczna w gospodarstwach rolnych. GUS. Warszawa.
 5. Reports from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. SAPARD Annual Reports.
 6. Rowiński J. 2005: SAPARD - programowanie i realizacja. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. IERÌGZ, Warszawa, nr 14.
 7. SAPARD Review in Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Romania. Impact analysis of the agriculture and rural development. Institute for European Policy. Czech Republic, April 2005.
 8. Wieliczko B. 2002: Przedakcesyjny program SAPARD. Dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich. Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 480. IERÌGZ, Warszawa.
 9. Wieliczko B. 2004: Absorpcja unijnego wsparcia przedakcesyjnego na przykładzie programu SAPARD w wybranych krajach. Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 497. IERÌGZ, Warszawa.
 10. Year 2000, Brussels, 3.7.2001, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2000/full_en.pdf.
 11. Year 2001, Brussels, 30.07.2002, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2001/full_en.pdf.
 12. Year 2002, Brussels, 7.10.2003, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2002/full_en.pdf.
 13. Year 2003, Brussels, 5.1.2005, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2003/com85l_en.pdf.
 14. Year 2004, Brussels, 28.10.2005 http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2004/com537_en.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu