BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ligarski Mariusz J.
Title
Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 11, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.
Keyword
System zarządzania jakością, Wdrażanie systemu ISO, Normy ISO 9000, Samorząd terytorialny
Quality management systems, Implementation of ISO quality system, ISO 9000, Local government
Abstract
Podjęto próbę odpowiedzi na pytania o motywy budowy systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej, czynniki warunkujące sukces podczas wdrażania systemu i korzyści, jakich urzędy oczekują z już certyfikowanych systemów. W tym celu poddano analizie wyniki badań własnych przeprowadzonych w urzędach miejskich na południu i północy Polski w latach 2001-2004.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. LIGARSKI M.J., Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia, perspektywy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria "Organizacja i Zarządzanie", z. 12, Gliwice 2002, s. 153-159.
  2. ISO 9001:2000, ISO 9000:2000, ISO 9004:2000.
  3. PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 9000:2001, PN-EN ISO 9004:2001.
  4. LIGARSKI M.J., KITA M., Proces wdrażania systemu za-pewnienia jakości w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniowie, Mat. I Konferencji Naukowej Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Zabrze-Szczyrk 2000, s. 191-194.
  5. LIGARSKI M.J., MOLENDA M., Czynniki wpływające na powodzenie procesu wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędach miejskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria "Organizacja i Zarządzanie", z. 12, Gliwice 2002, s. 55-66.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu