BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halota Irena
Title
Sytuacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w Polsce
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 10, s. 4-7, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Służba zdrowia, Reforma służby zdrowia, Usługi medyczne, Polityka zdrowotna, Płace
Health service, Health care reform, Medical services, Health care policy, Wages
Abstract
Po raz kolejny mamy do czynienia z próbą stworzenia narodowego systemu ochrony zdrowia i dyskusję na temat jego założeń. Środowisko pielęgniarskie to jedno z ogniw tego wyjątkowo wrażliwego społecznie systemu. Artykuł niniejszy, oparty na badaniach przeprowadzonych wśród przedstawicielek tego zawodu, w pewnej mierze pozwala skonfrontować obiegowe opinie na temat pracy pielęgniarek w Polsce z obrazem rzeczywistym, widzianym oczami samych zainteresowanych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aktualne problemy środowiska pielęgniarek i położnych (1999), Centrum Organizacji Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Warszawa
  2. KUP (2002), Bezrobotni według zawodów i specjalności w 2001 roku, Warszawa
  3. Materiały z konferencji prasowej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 września 2001 r. (2001), Biuletyn NRPiP nr 3, Warszawa.
  4. Raport w sprawie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych (2002), projekt Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  5. RCSS (1999), Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu