BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bratnicki Mariusz, Kozłowski Rafał
Title
Systemy ratingu nadzoru korporacyjnego (CGR)
Corporate Governance Ratings (CGR): Display of Conceptions
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 4, s. 19-38, bibliogr. 62 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ład korporacyjny, Rating, Studium przypadku
Enterprise management, Corporate governance, Rating, Case study
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Niemcy, Grecja, Stany Zjednoczone Ameryki, Australia
Poland, Germany, Greece, United States of America (USA), Australia
Abstract
W artykule przedstawiono przykłady ratingu nadzoru korporacyjnego na podstawie doświadczeń niemieckich, greckich, amerykańskich, australijskich i polskich. Autorzy dokonali takže charakterystyki dwóch głównych perspektyw wyjaśniających istotę nadzoru korporacyjnego - w zakresie ujęć shareholders i stakeholders. Na tle podejścia stakeholders do nadzoru korporacyjnego, zaprezentowano elementy procesowego ujęcia modelu nadzoru korporacyjnego.

The article focuses on the characteristics of corporate governance rating systems in the international perspective, as a example of German, Greece, American, Australian, Poland CGR. Moreover, the paper offers a review of the main two views - shareholders value perspective and stakeholder value perspective which explain the essence of the corporate governance approach. The paper presents the framework of corporate governance process, where stakeholders actions and interactions with others play the main role. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Argyris Ch., On Organizational learning, Blackwell, Oxford 2000.
 2. Argyris Ch., Schön D.A., Organizational learning II. Theory, method and practice, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1996.
 3. Berman S.L., Wicks A.C., Kotha S., Jones Th.M., Does stakeholders orientation matter? The relationship between stakeholder management models and firm financial performance, "Academy of Management Journal" 1999, nr 42.
 4. Block P., The empowered manager. Positive political skills at work, Jossey-Bass Publishers, San Francisco - London 1989.
 5. Boatright J., Fiduciary duties and the shareholders-management relation: or what's so special about shareholdres?, "Business Ethics Quarterly" 1994.
 6. Bossak J., Zalega K., Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 7. Bratnicki M., Kozłowski R., Corporate governance and social responsibility processual approach: A case of Poland, [w:] S. Parkinson, J. Shutt [red.], Conference Proceedings of British Academy of Management, Leeds Metropolitan University, Leeds 2003.
 8. Bratnicki M., Kozłowski R., Corporate governance: multi-lenses integrated approach. Referat przedstawiony na International Conference "Corporate Performance, Corporate Governance Development and the New Tools of Government", University of Birmingham Center for Corporate Governance, Birmingham 2002.
 9. Bratnicki M., Kozłowski R., New perspective of corporate governance in transformed economy. Referat przedstawiony na British Academy of Management Annual Conference "Fast-tracking Performance Trough Partnership", London 2002.
 10. Brenner S.N., Cochran P.L., The stakeholder theory of the firm: Implications for business and society theory and research, "International Association for Business and Society Proceedings" 1991.
 11. Calton J.M., Kurland N.B., A theory of stakeholder enabling: giving voice to an emerging postmodern praxis of organizational discourse, [w:] D.M. Boje, R.P. Gephart, T.J. Thatchendery, Postmodern management and organization theory, Sage. London 1995.
 12. Carroll A.B., A three dimensional conceptual model of social performance, "Academy of Management Review" 1979, nr 4.
 13. Clark T., The Stakeholders Corporation: A Business Philosophy for the Information Age, "Long Range Planning" 1998, nr 2.
 14. Clarkson M.B.E., A stakeholders framework for analyzing and evaluating corporate social performance, "Academy of Management Review" 1995, nr 20.
 15. Clarkson M.B.E., Corporate social performance in Canada, 1976-86, [w:] L.E. Preston, Research in corporate social performance and policy, JAI Press, Greenwich 1988, vol. 10.
 16. Clarkson M.B.E., Defining, evaluation, and managing corporate social performance: The stakeholder management model, [w:] L.E. Preston, Research in corporate social performance and policy, JAI Press, Greenwich 1991, vol. 12.
 17. Cohen M., March J., Leadership and ambiguity, McGraw-Hill, New York 1974.
 18. Daft R.L., Weick K.L., Toward a model of organizations as interpretation systems, "Academy of Management Review" 1984, nr 9.
 19. de Wit B., Meyer R., Strategy: process, content, context: an international perspective, International Thomson Business Press, London 1998.
 20. Donaldson Th., The stakeholders theory of the corporations: concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, nr 1.
 21. Dutton J.E., Jackson S.E., Categorizing strategic issues: links to organizational action, "The Academy of Management Review" 1987, nr 12.
 22. Freeman R.E., Evan M.W., Corporate governance: a stakeholders interpretation, "Journal of Behavioral Economics" 1990, nr 19.
 23. Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Corporate strategy and the search for ethics, Prentice Hall, New York 1988.
 24. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 25. Friedman A.L., Miles S., Developing stakeholders theory, "Journal of Management Studies" 2002, nr 39.
 26. Gartner W., A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation, "Academy of Management Review" 1985, nr 10.
 27. Gatewood E., Carroll A.B., The anatomy of corporate social response, "Business Horizons" 1981, nr 24.
 28. Gioia D.A., Shultz M., Corley K.G., Organizational identity, image and adaptive instability, "The Academy of Management Review" 2000, nr 25.
 29. Goodpaster K., Business ethics and stakeholder analysis, "Business Ethics Quarterly" 1991, nr 1.
 30. Goodpaster K., Holloran T., In defence of paradox, " Business Ethics Quarterly" 1994, nr 4.
 31. Greiner L.E., Schein V.E., Power and organization development ,,Addison-Wesley, Menlo Park 1988.
 32. Halal W.E., The New Management. Democracy and Enterprise Are Transforming Organizations, Berret-Koehler Publishers, San Francisco 1996.
 33. Jarzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 34. Jawahar J.M., McLaughlin G.L., Toward a descriptive theory: an organizational life cycle approach, "Academy of Management Review" 2001, nr 26.
 35. Jeżak J., Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych - wnioski z doświadczeń niemieckich i amerykańskich, [w:] Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises, AE, Kraków 2000.
 36. Jones T.M., Wicks A.C., Convergent stakeholder theory, "Academy of Management Review" 1999, nr 24.
 37. Kanter R.M., When giants learn to dance, Simon and Schuster, 1989.
 38. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 39. Koładkiewicz L, Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 40. Kozłowski R., Strużyna J., Corporate governance for organizational entrepreneur ship, [w:] M. Bratnicki [red.], Organizational Entrepreneur ship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests, WAE, Katowice 2003.
 41. Lachiewicz S., Top Management in the Corporate Ownership System, "Management" 2003, nr 1.
 42. Lachiewicz S., Źródła i sfery konfliktów w relacjach zarząd - rada nadzorcza w świetle teorii agencji, [w:] S. Rudolf [red.], Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001 (materiał konferencyjny).
 43. Marens R., Getting real: stakeholders theory, managerial practice, and the general irrelevance of fiduciary duties owed to shareholders, "Business Ethics Quarterly" 1999, nr 9.
 44. Martin R., The sociology of power, Routledge and Kegan Paul, London 1977.
 45. Mesjasz C., Corporate governance. Nadzór korporacyjny czy -władanie korporacyjne, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 11.
 46. Mesjasz C., Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 4.
 47. Mesjasz C., Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 7-8.
 48. Mintzberg H., Power in and around organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.
 49. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D. J., Towards a theory of stakeholders identification and salience: defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, nr 4.
 50. Nogalski B., Rybicki J.M., Kultura nadzoru korporacyjnego, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9.
 51. Nooteboom B., Learning by interaction: absorptive capacity, cognitive distant and governance, "Journal of Management and Governance" 2000, nr 4.
 52. Orts E., A north American legal perspective on stakeholder management theory, "Perspectives on Company Law" 1997, nr 2.
 53. Rudolf S. [red.], Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach, WUŁ, Łódź 2000.
 54. Rudolf S., Nadzór właścicielski w Spółkach Skarbu Państw, PWN, Warszawa 1999.
 55. Scot S.G., Lane V.R., A stakeholder approach to organizational identity, "The Academy of Management Review" 2000, nr 25.
 56. Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, "The Academy of Management Review" 2000, nr 25.
 57. Tamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 58. Thomas J.B., Clark S. M., Gioia D. A., Strategie sensemaking and organisational performance: linkages among scanning, interpretation, action, and outcomes, "The Academy of Management Journal" 1993, nr 36.
 59. Wartick S.L., Cochran P.L., The evolution of the corporate social performance model, "Academy of Management Review" 1985, nr 10.
 60. Warzyniak B., Nadzór korporacyjny: Perspektywa badań, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2.
 61. Williamson O.E., Corporate governance, "Yale Law Journal" 1984, nr 93.
 62. Zalega K., Spór o pojęcie Corporate Governance, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu