BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzanowski Andrzej R.
Title
Dylematy sektora publicznego
Dilemmas of Public Sector
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 12, s. 32-36
Keyword
Sektor publiczny w gospodarce, Sektor publiczny, Przedsiębiorstwo państwowe, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public sector in economy, Public sector, State enterprises, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor stara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyszłości sektora publicznego i stwierdza, że przedsiębiorstwa publiczne nie muszą być gorsze od przedsiębiorstw prywatnych. Wskazuje też zalety Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, którego sukces zależy od odpowiedniego zdefiniowania obowiązków wszystkich partnerów, jak i zapewnienia przejrzystości przepisów prawnych regulujących zasady współpracy.

Based on the conference on "Public and state enterprises in the European Union", the author tempts to answer the question concerning the future of public sector. He comes to the conclusion that state enterprises do not have to be worse than private ones. Benefits of public and private partnership are indicated. In author's opinion the success of such partnership depends on an adequate definition of duties of all partners, as well as the clarity and transparency of legal regulations of such a co-operation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Co to jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne? Wydział Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Infrastruktury. Materiały konferencji "Przedsiębiorstwa publiczne i państwowe w Unii Europejskiej", Warszawa, 03.12.2003.
  2. M.E. Porter, What is strategy?, "Harvard Business Review", November-December 1996, s. 61 -78.
  3. Przemiany strukturalne i efektywnościowe w polskim przemyśle w latach 1990-2001, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, styczeń 2003.
  4. Sektor prywatny i sektor publiczny w gospodarce w latach 1992-2001, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, styczeń 2003.
  5. Will the corporation survive? - rozdział w: P.P. Drucker, The next society. A survey of the near future, The Economist, November 3rd, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu