BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziński Tomasz
Title
Interwencja inspektora pracy w przypadku stanu nietrzeźwości pracownika
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 10, s. 27-30
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Nietrzeźwość pracownika, Zachowania pracownika, Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy
Health and safety at work, Employee Intoxication, Employee behaviours, Labour law, Labour Code, Labour legislation
Company
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstract
W artykule autor starał się przybliżyć problematykę uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zachowania przez pracowników trzeźwości w miejscu pracy. Podjął również próbę odpowiedzi na pytania, czy PIP ma możliwość odsunięcia pracownika od świadczenia pracy w razie stwierdzenia jego nietrzeźwości oraz w jakim trybie ma to przeprowadzić i jaką podstawę prawną zastosować.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu