BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wratny Jerzy
Title
Państwo jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 10, s. 2-7
Keyword
Układ zbiorowy pracy, Stosunek pracy, Interwencjonizm państwa, Prawo pracy, Gospodarka
Union agreement, Legal employment relation, Government intervention, Labour law, Economy
Company
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
Country
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)
Polish People's Republic
Abstract
Autor przedstawił zmieniającą się rolę państwa jako regulatora stosunków pracy w okresie III Rzeczypospolitej, porównując tę rolę z okresem realnego socjalizmu. Szczególną uwagę poświęcił pozycji układów zbiorowych pracy oraz funkcjonowaniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wskazując na niekonsekwencje dokonujących się przemian.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu