BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej
Title
Przedsiębiorstwo budowlane XXI wieku
Construction enterprises in the 21st century
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 10, s. 76-84, bibliogr. 17 poz
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Przedsiębiorstwo na rynku, Przedsiębiorstwo przyszłości, Przedsiębiorstwo fraktalne, Organizacje uczące się, Struktura przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Construction company, Enterprise in the market, Enterprise of the future, Fractal company, Learning organisations, Structure of company, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na zmiany zachodzące wśród firm budowlanych. Kluczowy wpływ wywiera rozwój technologii komputerowych, który umożliwia swtorzenie inteligentej organizacji. Wskazano także na proces adaptacji struktur organizacyjnych opartych na wizji przedsiębiorstwa bionicznego oraz fraktalnego.

The article deals with changes taking place in construction enterprises. Among transformation factors computer techniques, which enable building intelligent organisation, exert the most significant influence. The author also indicates the process of adaptation of organisational structures based on bionic and fractal patterns.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Austin S., Baldwin A., Newton A., Manipulating the flow of design information to improve the programming of building design, Construction Management and Economics, Nr 12, 1994.
 2. Box G.P., Jenkins G..M., Time Series Analysis Forecasting and Control, Holden Day, San Francisco 1990.
 3. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 4. Currie W.L., Investing in CAD: a case study in ad hoc decision making, Long Range Planning nr 22,1989.
 5. Drucker P., The practice of management, Wiley, New York 1981.
 6. Drucker P., Zarządzanie w burzliwych czasach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994.
 7. Eisenhardt K.M., Building theories from case study research, Academy of Management Review, Nr 14, 1989.
 8. Futcher K., Information technology used by construction companies, Working Commission on Information Technology in Construction, Report 1, Stockholm 1998.
 9. Gregory G., Istota przedsiębiorstwa japońskiego, ZNZ, PAN, Warszawa 1985.
 10. Grudzewski W., Heiduk L, Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń 1999.
 11. F.A. von Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economy, Harpers, Chicago 1967.
 12. Herman A., Przedsiębiorstwo przyszłości, PAN, Komitet Prognoz Polska w XXI wieku, Warszawa 1997.
 13. Krugman P., The myth of Asia's miracle, Foreign Affairs, vol. 7, 1994.
 14. Nesan L.J., Holt G.D., Empowerment in Construction: the way forward for performance improvement, Somerset Research Series, Baldock, Herefordshire 1999.
 15. Peters T., Thriving in chaos, Wedgwood, London 1989.
 16. Richter J.F., Vettel K., Succesfull Joint Venture in Japan. Transfering Knowledge through Organizational Learning, Long Range Planning, Nr 3, 1995.Shiba S., Le Management par Percee. Methode Hohshin, INSEP, Paris 1995.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu