BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swacha-Lech Monika
Title
Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z realizacji strategii bancassurance przez TU Allianz Polska SA oraz TU Allianz Życie Polska SA
Analysis of Advantages and Threats Resulting from the Implementation of Bancassurance Strategy by TU Allianz Polska SA and TU Allianz Życie Polska SA
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 86-95, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Instytucje ubezpieczeniowe, Usługi bankowe, Holding bankowo-ubezpieczeniowy, Bankowość ubezpieczeniowa
Insurance institute, Banking services, Bank and insurance holding, Bancassurance
Note
summ.
Company
Allianz Polska SA, Allianz Życie Polska SA
,
Abstract
Referat poświęcono efektom współpracy Banku Pekao SA z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Allianz Polska SA i Allianz Życie Polska SA. Analizę prowadzono przez pryzmat korzyści i zagrożeń wynikających z realizacji strategii bancassurance z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej. Autorka stwierdziła, że działalność bancassurance prowadzona przez spółki grupy Allianz Polska SA jest jak najbardziej uzasadniona, bowiem osiągane rezultaty przewyższają negatywne konsekwencje tej działalności. Na zakończenie rozważań, autorka podjęła próbę wypunktowania czynników endogenicznych (generowanych przez towarzystwo) warunkujących powodzenie realizacji koncepcji bancassurance z pozycji firmy ubezpieczeniowej.

One of the still scanty examples of links between banking and insurance institutions active on the Polish financial market is the co-operation between Bank Pekao SA and the insurance companies of Allianz Polska SA and Allianz Życie Polska SA. The intensity of operations alliance between those institutions still dose not resemble the one observed on developed world markets. However, the author attempts to assess the first results of this alliance. The analysis of advantages and threats resulting from the implementation of Bancassurance concept was done solely from the point of view of the insurance companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jęksa Z., Wspólny interes, "Asekuracja & Re" 1997 nr 3.
  2. Kowalewski O., Współczesne strategie zakładów ubezpieczeniowych, "Prawo, Ubezpieczenia i Reasekuracja" 2000 nr 11.
  3. Marzec M., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe jako odpowiedź na wyzwania rynku, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 6.
  4. Solarz J.K., Konsolidowanie systemów bankowych, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1993.
  5. Śliperski M., Bankowość jak ubezpieczenia, "Prawo, Ubezpieczenia i Reasekuracja" 2000 nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu