BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Title
Sposób postrzegania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach
The Perception of Crisis in Polish Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 11, s. 46-56, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Badania ankietowe
Enterprises crisis, Crisis management, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na aktualność badania zjawisk kryzysowych w polskich przedsiębiorstwach. Zdefiniowano pojęcie kryzysu organizacji. Prezentując częściowe wyniki badań dotyczących przedsiębiorstw przemysłowych analizowano sposób pojmowania kryzysu i jego typy oraz przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne kryzysów

It is presented how timely the studies of crisis occurrence in Polish organizations are. The terra "organisational crisis" is defined in the article. Presenting partial results of the research concernin industrial enterprises, the author analyses the ways of crisis perception, its types besides external an internal reasons of its occurrence.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Höhn R., Das Unternehmensfürung ist Krisenmanagement, [w:] Blick durch die Wirtschaft,11.02.1974.
 2. Joyce P., Strategic management for the public services, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1999.
 3. Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Ways and methods of detecting and dealing with crisis situations in an organization, [w:] Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi. 4. Vedecka konferencia s miedzinarodnou ucast'ou- Żilina 1999. Zilińska Univerzita. Fakulta Specialneho Inzinierstwa, Żilina 1999, s. 155-161.
 4. Krystek U., Unternehmungskrisen. Beschriebung, Vermeidung und Bewältigung Überlebenskririscher Prozesse in Unternehmungen, Gabler GmbH, Wiesbaden 1987.
 5. Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Ossolineum, Wrocław 1989.
 6. Mangione T.W., Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 7. Oldcorn R., Management, MacMillan, London 1989.
 8. Obłój K., Zarządzanie. Ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa 1986.
 9. Repka I., Priciny a spôsoby riešenia podnikových kriz, [w:] Riešenie krizových situácii v špecifickom prostredi, Zbornik z 3. vedeckej konferencie s medzinárodnou úcast'ou, Žilina, 19. a 20. máj 1998, s. 229-234.
 10. Schiefer E., Strategien für den Notfall, Manager-magazin, styczeń 1974.
 11. Sztumski W., Ryzyko i świadomość ryzyka, [w:] Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia, red. L.W. Zacher, A. Kiepas, Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa-Katowice 1994.
 12. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, pr. zbiór, pod red. B. Wawrzyniaka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 13. Zelek A., Upadłość przedsiębiorstwa jako skutek kryzysu finansowego. Casus: TUR Polisa SA, PO 7-8/2000.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu