BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc-Rogalska Alina
Title
Płynność finansowa przedsiębiorstw publicznych i prywatnych
Financial solvency of state-run and private enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 11, s. 56-61
Keyword
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Sytuacja gospodarcza, Przedsiębiorstwo państwowe, Przedsiębiorstwo prywatne, Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo
Enterprises financial liquidity, Enterprise finance, Economic situation, State enterprises, Private enterprise, Agriculture, Hunting, Forestry
Note
streszcz., summ
Abstract
Celem pracy jest próba ustalenia, czy istnieje związek między formą własności a płynnością finansową przedsiębiorstw. Badaniami objęto przedsiębiorstwa publiczne i prywatne w sekcjach rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz przetwórstwo przemysłowe w latach 1994-2002.

The author attempts to determine whether there is any relationship between financial solvency and a legal form of an enterprise. The research included public and private companies from such sections as agriculture, forestry and hunting as well as industrial manufacturing in the years of 1994-2002.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2001, s. 211.
  2. E. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001, s. 34.
  3. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa 2002, s. 58.
  4. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2001, s. 80.
  5. Cz. Skowronek (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin 2000, s. 250.
  6. A. Szewc, Forma własności a stopień opłacenia wzrostu wydajności pracy, Gospodarka Narodowa 2001, nr 11-12, s. 43-51.
  7. A. Szewc, Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, nr 6, s. 71-76.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu