BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głogosz Dorota
Title
Instytucje opieki nad dzieckiem w krajach Unii Europejskiej
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 9, s. 21-26
Keyword
Opieka nad dzieckiem, Dzieci, Wychowanie, Polityka społeczna, Polityka rodzinna, Polityka oświatowa, Wyrównywanie szans edukacyjnych
Childcare, Children, Education, Social policy, Family policy, Education policy, Equal educational opportunities
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Państwa Unii Europejskiej, a dotyczy to także i Polski założyły, iż będą rozwijać elestyczny i zróżnicowany system usług opieki nad dziećmi - jako gwarancję realizacji strategii wyrównywania szans, swobody wyboru, zaspokajania różnorodnych potrzeb i dostrzegania zróżnicowanych uwarunkowań sytuacji dziecka w rodzinie. Służyć temu mają specjalnie powołane w tym celu instytucje, działające w ramach systemu ECEC.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu