BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwaśniewska-Ciesielska Katarzyna
Title
Na pomoc słabym
Source
Bank, 2006, nr 9, s. 16-18
Keyword
Upadłość konsumencka, Zadłużenie gospodarstw domowych, Ryzyko kredytowe, Ryzyko bankowe
Consumer bankruptcy, Household debt, Credit risk, Banking risk
Country
Francja
France
Abstract
Co zrobić z trwale niewypłacalnym klientem? Czy można odzyskać choć część pożyczonych mu pieniędzy? W artykule można przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym we Francji. Regulacja prawna tego zagadnienia powstała już w 1989 roku, następnie wielokrotnie była modernizowana. Postępowanie oddłużeniowe stworzono w 2003. Pozwalało ono osobom fizycznym w sytuacji nadmiernego zadłużenia na spłatę długów w postępowaniu likwidacyjnym. Procedurę oddłużeniową można tam podjąć wyłącznie w stosunku do dłużnika, który zaciągnął zobowiązanie w tzw. dobrej wierze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu