BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Anna
Title
Ocena stanu dostosowania Polski do włączenia się do Unii Gospodarczej i Walutowej
Evaluation of Poland's Adjustment Progress in Joining the Economic and Monetary Union
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 701, s. 45-64, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Wskaźniki konwergencji, Polityka pieniężna NBP
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Convergence indicators, NBP monetary policy
Note
summ.
Abstract
Omówiono polityczne i ekonomiczne warunki członkostwa Polski w UGW. Przedstawiono kryteria konwergencji.

This article deals with the issue of Poland's adjustment to entering the Euro zone, which has been discussed fairly broadly in academic literature. The article, however, casts a new light on this process by drawing attention to certain trends and threats resulting from state fiscal policy, the issue of deviation in nominal and real convergence, and by drawing attention to the certain consensus on financial markets on the possible date of introducing the Euro, which is at odds with the political approach. The analysis is based on a definition of convergence criteria and the degree to which Poland meets them; it is supported with current input data which, in particular, takes into account the impact of the "inflation shock" that occurred after 1 May 2004. It should be emphasised that introduction of a uniform currency presents an opportunity to accelerate economic growth, develop international trade, and bring about especially beneficial effects on the cash and capital markets. On the other hand, the degree of threat to the economy from asymmetric shocks is rising, and the possibility of using exchange rate policy in extremely dangerous situations for a given economy is disappearing. The positive aspects, however, greatly exceed the threats, and Poland's raison d'etat lies in as rapid an entry into the Euro zone as possible. This article summarises Poland's progress on the road to meeting the convergence criteria, and identifies the main threats and weaknesses. It emphasises the importance of reducing the public finance deficit and the need for a genuine vision of a cheaper state oriented towards supporting economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Bukowski S., Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. Szansę i zagrożenia dla Polski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
 2. Kompleksowy Raport Monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa z dnia 5 listopada 2003 r., listopad 2003, UKIE, www.ukie.gov.pl.
 3. Oreziak L., Dostosowanie polskiej gospodarki do UE - Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa [w:] Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, red. E. Latoszek, Elipsa, Warszawa 2000.
 4. Oreziak L., Euro. Nowy pieniądz, PWN, Warszawa 1999.
 5. Otachel B., Kraje kandydujące na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej, Biuletyn Analiz UKIE, 2002, nr 10.
 6. Płowieć U., Unia Europejska a Polska, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2002.
 7. Przedakcesyjny program gospodarczy, Aktualizacja 2003, Warszawa, sierpień 2003, www.kprm.gov.pl.
 8. Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, dokument przyjęty przez RM 26.01.1999 r., www.negocjacje.gov.pl.
 9. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa, luty 2003, www.nbp.pl.
 10. Strategia zarządzania długiem finansów publicznych w latach 2004-2006, Ministerstwo Finansów RP Warszawa, wrzesień 2003, www.mf.gov.pl.
 11. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa, grudzień 2002, www.kprm.gov.pl.
 12. Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej, NBP, Warszawa, listopad 2003, www.nbp.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu