BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blumsztajn Anna
Title
Niedożywienie dzieci w Polsce: korelat ubóstwa czy problem zdrowia publicznego?
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 9, s. 5-9, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Opieka nad dzieckiem, Dzieci, Młodzież, Ubóstwo, Niedożywienie, Polityka społeczna, Pomoc społeczna
Childcare, Children, Youth, Poverty, Malnutrition, Social policy, Social assistance
Abstract
Istotnym, a zarazem zaskakującym problemem w refleksji na temat niedożywienia dzieci w Polsce jest brak kompleksowych danych, opisujących skalę tego zjawiska. Artykuł niniejszy jest próbą wypełnienia tej luki i uświadomienia także instytucjom badawczym zagrożeń wynikłych z niedostatków w dogłębnym poznawaniu tej problematyki. Pełna mapa obszaru niedożywienia dzieci i młodzieży pozwoliłaby na uruchomienie skuteczniejszych środków zaradczych przeciwko temu zjawisku w kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielicki T., Szklarska A., Welon Z., Brajczewski C. (1997), Nierówności społeczne w Polsce: antropologiczne badania poborowych w Polsce w trzydziestoleciu 1965-1995, Wrocław.
 2. Czapiński J., Panek T, red. (2004), Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 3. Hamułka J. (2003), Rozwój psychofizyczny dziecka a racjonalne żywienie, w: Niedożywienie dzieci w Polsce Fakty, wyzwania i inicjatywy na rzecz walki z problemem, Warszawa.
 4. Jankowska M., Karpińska A., Meler A. (2003), Rozwiązywanie problemu niedożywienia dzieci w świetle działań trzech typów instytucji, "Polityka Społeczna" nr 8.
 5. Lazarsfeld P., Jahoda M., Zeisel H. (1971), Marienthal the sociology of an unemployed community, Aldine Atherton.
 6. Łaska-Mierzejewska T. Olszewska E. (2003), Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce, w okresie 1967-2001. Badanie dziewcząt, AWF, Warszawa.
 7. Niedożywienie dzieci w Polsce Fakty, wyzwania i inicjatywy na rzecz walki z problemem (2003), raport przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polską Akcję Humanitarną i Danon, Warszawa.
 8. Polska Akcja Humanitarna, Biuro Toruńskie (2004), Dożywianie w Polsce. Raport z badań, Toruń.
 9. Socha J. (2003), Niedożywienie, w: Niedożywienie dzieci w Polsce. Fakty, wyzwania i inicjatywy na rzecz walki z problemem, Warszawa.
 10. Woynarowska B. (2003), Aktualna sytuacja w zakresie posiłków szkolnych w Polsce, w: niedożywienie dzieci w Polsce Fakty, wyzwania i inicjatywy na rzecz walki z problemem, Warszawa.
 11. Woynarowska B., Mazur J. (2000), Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu