BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Marek
Title
Środki pomocowe w województwie kujawsko-pomorskim
Funds from the UE in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 11, s. 84-94
Keyword
Pomoc gospodarcza, Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne, Programy pomocowe
Economic assistance, EU regional aid, Structural funds, Assistance programs
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Ankietowane przedsiębiorstwa woj. kujawsko-pomorskiego dotychczas w niewielkim stopniu korzystają ze środków pomocowych UE. Ich zainteresowanie tymi środkami obecnie wzrasta. Wiele firm, które skorzystało z pomocy przedakcesyjnej, dzięki temu poprawiło swe wyniki finansowe.

The surveyed enterprises located in the Kujawsko-Pomorskie voivodship have taken advantage of support from the EU only to a little extent so far. However, their interest in these funds is presently growing. Many companies which had used pre-accession support in effect improved their financial results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Miliardy euro mogą pozostać na papierze. Raport Brukseli, Rzeczpospolita, 2003, nr 165, s. B.
 2. W 2003 r. Polska wykorzystała 0 1/3 mniej pomocy, niż zakładała Bruksela, Rzeczpospolita, 2004, nr 5, s. B.
 3. M. Stefański, Finanse w ochronie środowiska, WSHE, Włocławek 2004, s. 87.
 4. Tradycyjnie i lojalnie, Rzeczpospolita, 2004, nr 70, s. B7.
 5. Kompleksowy Raport Monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa, Monitor Integracji Europejskiej, 2003, nr 69.
 6. Normy, na które nie stać Polski, Rzeczpospolita, 2003, nr 156, s. B12.
 7. Połowa mleczarń i rzeźni może nie zdążyć, Rzeczpospolita, 2003, nr 215, s.B8.
 8. M. Wiśniewska, Wzorcowa księga HACCP z dokumentacją, ODDK, Gdańsk 2003.
 9. J. Bielecki, Czekanie na europejski NIP, Rzeczpospolita, 2004, nr 61, s.B.
 10. Opóźnienia mogą nas drogo kosztować, Rzeczpospolita, 2003, nr 147, s. B.
 11. A.Stojewska, Mniejszy budżet ceną za opóźnienia, Rzeczpospolita, 2004, nr 17, s. B.2.
 12. R. Przasnyski, Z. Zwierzchowski, Na szarym końcu, Rzeczpospolita, 2004, nr 19, s. B5.
 13. J. Jasiński, Trzeba zmienić priorytety, Rzeczpospolita, 2003, nr 262, s.B6.
 14. T.G. Grosse, J. Olbrycht, Przede wszystkim przedsiębiorczość i innowacyjność, Rzeczpospolita, 2003, nr 109, s.A8.
 15. Po pieniądze do Brukseli, Vademecum Rzeczpospolitej, 2003, nr 84, s.12.
 16. Samorząd Terytorialny III Rzeczypospolitej, UMCS, Lublin 2002, s.303-349.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu