BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brunger Olaf, Baars Joachim
Title
Od zamówienia trasy do wydania książkowego rozkładu jazdy. Przepływy informacyjne na przykładzie DB AG
From Train Paths Demand up to the Railway Timetable
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 29), 1999, z. 68, s. 73-85, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Management Information Systems, Computer aiding management
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Company
Polskie Koleje Państwowe (PKP)
Abstract
W artykule omówiono istniejący przepływ danych począwszy od zamówień tras pociągów aż do sporzadzania publikacji dla użytku wewnętrznego i klientów, realizowany na DB AG. Znormalizowany interfejs pozwala na przekazywanie danych występujących na etapie konstruowania rozkładu jazdy do wszystkich procesów, które wykorzystują takie dane, a tym samym na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania danych do poszczególnych systemów.

The existing flow of the data from the demand for train paths up to the publication for internal use as well as for the public, as installed by DB AG, is described. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu