BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztanderska Urszula
Title
Cztery proste zalecenia
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 3, s. 31-32
Keyword
Strategia lizbońska, Zatrudnienie, Rynek pracy, Bezrobocie
Lisbon Strategy, Employment, Labour market, Unemployment
Note
Zawiera ramkę: "Bilans dwulatki" (o działalności Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej).
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wzrost zatrudnienia jest priorytetowo traktowany w Strategii Lizbońskiej, nie tylko jako czynnik dynamizujący gospodarkę, ale także jako sposbób przeciwdziałania wykluczeniu i zmniejszenia napięć wynikających ze starzenia się społeczeństw. Kraje unijne powinny do 2010 roku osiągnięć stopy zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym na poziomie 70 proc., kobiet 60 proc. i osób w wieku przedemerytalnym 50 proc.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu