BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuśmierczyk Krystyna
Title
Zmiany i zróżnicowanie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych emerytów i rencistów
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 6, s. 51-58
Keyword
Gospodarstwa domowe, Ludzie starsi, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja gospodarstw domowych
Households, Elderly people, Household expenditures, Consumption in household
Abstract
Emeryci i renciści stanowią dużą i systematycznie powiększającą się grupę społeczną. Nie jest to jednak grupa homogeniczna ani pod względem możliwości finansowych, ani odczuwanych potrzeb konsumpcyjnych. Charakteryzuje ją duże zróżnicowanie wynikające z wielu czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. W artykule przedstawiono analizę wydatków konsumpcyjnych tej grupy w latach 1994-2002 oraz zróżnicowanie poziomu i struktury tych wydatków w 2002 roku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Gutkowska, Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych, SGGW, Warszawa 1999.
  2. J. Sikorska, Konsumpcja, warunki, zróżnicowanie, strategie, IFiS PAN, Warszawa 1998.
  3. Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, pod kierunkiem naukowym A. Kusińskiej, IRWiK, Warszawa 2002.
  4. www.stat.gov.pl/
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu