BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Michał
Title
Co tu, a co tam?
Source
Bank, 2006, nr 11, s. 28-29
Keyword
Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Sektor bankowy, Rozwój bankowości
European System of Central Banks (ESCB), Banking sector, Banking development
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, NBP stał się członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Wiąże się to z podjęciem współpracy z podmiotami wchodzącymi w jego skład. Jednakże udział w nim naszego banku centralnego jest na razie ograniczony. Nie uczestniczy w najważniejszych działaniach prowadzonych przez ESBC, czyli w formułowaniu i wykonywaniu jednolitej polityki pieniężnej. Co będzie, gdy polska przystąpi do Unii Walutowej, a NBP podlegać będzie w pełni Europejskiemu Bankowi Centralnemu?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu