BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr, Brodziński Zbigniew
Title
Analiza finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Financial Analysis of Small and Medium-Sized Enterprise Sector on the Example of Warmia and Mazury Province
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 17-24, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Small business, Enterprise finance, Financial analysis of enterprise
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Artykuł zawiera ocenę sytuacji finansowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań dokonali oceny funkcjonowania przedsiębiorstw z punktu widzenia ich przychodów, kosztów i zysku oraz ich rentowności. Najbardziej korzystnie pod względem analizy przychodów i zysku wypadły przedsiębiorstwa średnie, a najgorzej małe firmy. Rentowność majątku i kapitału własnego była najwyższa w przedsiębiorstwach małych. W firmach średnich zaobserwowano zmniejszenie wartości wskaźnika płynności w badanym okresie, co wskazuje na pogorszenie ich płynności finansowej.

The article reviews the trial of small and medium firms financial situation estimation in Warmia and Mazury province. At the beginning authors characterized surveyed firms using their number and employment. Moreover, financial results such as: incomes, costs, taxes were presented. The article also presents profitability ratios estimation of surveyed enterprises. The collected material showed a significant differences in financial situation of surveyed enterprises. The best situation in income and profits was characteristic for medium enterprises but the worst for micro enterprises. But, the estate and capital profitability was the best in small enterprises. Moreover, in the medium enterprises the profitability factor decreased what proved the worsening in financial liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., 2002. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, ss. 209.
  2. Bednarski L., Waśniewski T., 1996. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Tom 1, ss. 560.
  3. Bielińska I., 2004. Analiza przychodów. [w:] Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Jerzemołowskiej "Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie". PWE, Warszawa, s. 236-255.
  4. Bień W., 2000. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z.o.o, Warszawa, ss. 338.
  5. Brealey R.A., Myers S.C., 1999. Podstawy finansów przedsiębiorstw. PWN, Warszawa, Tom 2, s. 769-1467.
  6. Olzacka B., 1996. Analiza rentowności majątku i kapitału własnego. [w: ] Praca zbiorowa pod redakcją Lecha Bednarskiego i Tadeusza Waśniewskiego "Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem". Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, s. 470-496.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu