BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lira Jarosław, Śmiglak Magdalena, Zielińska Anna
Title
Krótkoterminowe prognozy cen skupu trzody chlewnej jako przesłanka zarządzania ryzykiem cenowym w rolnictwie
Hog Price Short Forecasting as Aid-Factor of Price Risk Management in Agriculture
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 47-54, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Prognozowanie cen, Ceny produktów rolnych, Mięso wieprzowe
Prediction of prices, Agricultural prices, Pork meat
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarto analizę wahań cyklicznych i sezonowych cen skupu trzody chlewnej w Wielkopolsce w poszczególnych miesiącach lat 1990-2005 oraz styczeń-lipiec 2006. Następnie opracowano prognozy jego cen na kolejne miesiące od sierpnia 2006 r. do czerwca 2007 r. Głównym zadaniem przedstawionej prognozy cen trzody chlewnej jest zwrócenie uwagi na krótkoterminowe prognostyczne metody badawcze, które ułatwiają procesy decyzyjne podmiotów agrobiznesu oraz wspomagają zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie.

Within last 15 years the polish agriculture market is characterized by high price volatilities of agro-food raw materials and goods, which has been directly influencing returns of production cost. At each stage of the production chain, raw materials have been changing their properties and chain participants' are exposed to price risk breeding their incomes' uncertainty. Growing importance of liberalization process in the farming husbandry and less interventionism in CAP, have had a vital impact on price risk and its management. Due to the fact that risk in agricultural is unavoidable, furthermore, it's a fundarnental fact of enterprise life - knowledge about economic risk and managing price risk - will surely affect the process of income stabilization in agriculture. The aim of this article was to present the volatility of hog prices on the polish meat market from 01.01.1990 to 31.07.2006 and its forecast from 01.08.2006-30.06.2007 using Winters' multiplicative forecasting model. According to underdone research on price volatility of chosen agro-food goods, especially on hog price volatility, it is to be pointed out that there are observed cyclic fluctuations, so called: pig cycles, which have their own independent mechanism, different from the mechanism of condition-dependent cycles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa 1984, s. 680.
 2. Jerzak M., Zielińska A., 2004: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów pochodnych na przykładzie wybranych rynków towarowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt 2, Puławy 2004.
 3. Jerzak M., Śmiglak M., 2003: Uwarunkowania polskiego rolnictwa w zakresie możliwości rozwoju instrumentów pochodnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom V, Zeszyt 2, Koszalin 2003.
 4. Jerzak M., Czyżewski A. (red.), 2006: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych instrumentów stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem cenowym w rolnictwie. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. Lira J., Kurzawa I.,2002: Krótkoterminowe prognozy cen produktów rolnych jako przesłanka planowania produkcji. [w:] Poczta W., Wysocki F. (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 6. Małkowski J., Zawadzka D., 1995: Wahania produkcji trzody chlewnej w Polsce i innych krajach. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 389, IERiGŻ, Warszawa.
 7. Pohorille M., 1972: Ceny i dochody w rolnictwie. PWRiL, Warszawa.
 8. Schmidt S., Steczkowski J., 1975: Zmienność produkcji trzody chlewnej i możliwość jej regulowania. Folia Oeconomica Cracowiensia, Vol. XVII, PAN.
 9. Stańko S., 1999: Prognozowanie w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Winters P.R., 1960: Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. Manag. Sci. 6.
 11. Zeliaś A., 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu