BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malynovsky Anton S.
Title
The State and Prospects for Vital Activities in the Radiocontaminated Areas of Zhytomyr Polissya
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 55-62, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Rolnictwo, Przemysłowe skażenia środowiska, Zanieczyszczenie gleby
Agricultural production, Agriculture, Industrial contamination of the environment, Soil contamination
Note
streszcz., summ.
Country
Czarnobyl
Chernobyl
Abstract
W wyniku katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku prawo ukraińskie wprowadziło wokół miejsca wybuchu 4 strefy, z których pierwsza jest strefą ograniczonego dostępu, druga strefą przymusowego wysiedlenia, trzecia strefą dobrowolnego przesiedlenia i czwarta strefą ścisłej kontroli radiologicznej. Nie wszyscy mieszkańcy dali się jednak wysiedlić ze strefy drugiej, a wielu tam powraca. Obecnie żyje w niej około 4,5 tysiąca ludzi. Autor proponuje zmienić status części tej strefy na status strefy trzeciej, ale z zachowaniem przywilejów obowiązujących w strefie drugiej i zwiększeniem rządowej pomocy dla tych okolic. Wewnętrzne napromieniowanie mieszkańców tej strefy pochodzi głównie z konsumpcji grzybów i jagód; gdyby wyeliminować te składniki żywności, wewnętrzne dawki napromieniowania zeszłyby poniżej dopuszczalnej granicy. Wysuwa się także propozycje kierunków rozwoju produkcji rolniczej w strefach skażonych. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the after-effects of the radioactive contamination of Zhytomyr province. In 1986, Ukrainian government decided to divide the area into 4 zones: the restricted access zone, the zone of obligatory resettlement, the zone of the guaranteed voluntary resettlement and the zone of the strict radiological control. The paper also analyses the ecological and socio-economic situation in the region 20 years after the Tchernobyl disaster. Not all citizens agreed to be displaced and many of them come back. Nowadays, about 4.5 thousand people live in the province. The long-term trends in the development of the economy and improvement of vital activities conditions in Zhytomyr Polissya have been determined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Farming on the Ukrainian territories contaminated as a result of the Tchernobyl accident (Recommendations for the period of 1999-2002), 1998, Kiev.
  2. Malynovsky A.S., Didukh M.I., Romanchuk L.D. et al., 2005. The radioecological assessment of the restriction zone in Zhytomyr province (20 years after the Tchernobyl accident). State Agroecological University, Zhytomyr.
  3. On the legal regime of the territories that suffered as a result of the Tchernobyl accident: the law of Ukraine, 1991, Bulletin of Ukraine's Verkhovna Rada. no.16.
  4. Sources of radionuclide intake in the people inhabiting zones II, III, IV (Olevsk and Yemilchyno districts): the report on the research conducted, 2005. State Agroecological University, Zhytomyr.
  5. Tsyganok V.M., Tsyganok M.K., Tsyganok Yu. V., 2006. The demographic situation, economic and social development of the agro-industrial complex of the radiocontaminated region. 20 years after the Tchernobyl accident (Studies). State Agroecological University, Zhytomyr.
  6. Twenty years after the Tchernobyl accident. The outlook: Ukraine's national report, 2006. Atika, Kiev.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu