BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Małgorzata
Title
Pozarolnicza działalność gospodarcza indywidualnych gospodarstw rolnych
Non-agricultural Business Activity of Private Farms
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 77-86, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ludność wiejska, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Entrepreneurship, Individual arable farms, Rural population, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wskazano zmiany, jakie zaszły w pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych między spisami rolnymi z lat 1996 i 2002. Zmiany w działalności pozarolniczej wystąpiły w większym nasileniu w gospodarstwach małych w porównaniu z gospodarstwami średnimi i dużymi. Motywem do podjęcia tej działalności było głównie zaspokojenie potrzeb bytowych i materialnych rodziny, w mniejszym zaś stopniu chęć wykazania się aktywnością zawodową poza swoim warsztatem rolnym.

The aim of the paper was to define changes which occurred in the non-agricultural business activity of farms between the agricultural censuses of 1996 and 2002. As provided for in the working hypothesis, it was found that changes in the non-agricultural business activity were more intensive on small farms rather than the medium-size and large ones. Taking up the non-agricultural business activity was mainly driven by the need to satisfy the every-day living and material needs of the family, and much less considerably by the intention to become professionally active beyond the agricultural farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Piasecka M., 1998. Przedsiębiorczość na wsi. [w:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
  2. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2005. GUS, Warszawa.
  3. Uglis J., 2006. Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych z działalnością dodatkową. AR, Wrocław.
  4. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych, 1997. GUS, Warszawa.
  5. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych, 2003. GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu